Date archive: януари 2021

Барометърът за Доверие на Edelman за 2021 (2021 Edelman Trust Barometer)

БизнесСлед една година бедствие и турбулентност – пандемията COVID-19 и икономическата криза, световното недоволство поради систематичния расизъм и политическата нестабилност – Барометърът за Доверие на Edelman за 2021 откри епидемия на дезинформация и широкоразпространено недоверие в социалните институции и световните лидери. Нещо повече, към всичко това трябва да добавим и провалящата се екосистема на доверие, която не успява да се изправи срещу растящата „инфодемия“ (информационна епидемия), което оставя четирите институции – бизнес, правителство, НПО и медия – в обстановка на информационен фалит и мандат за възстановяване на доверието, както и начертаването на нов път за бъдещо развитие.

Прочетете повече

Details