Date archive: февруари 2021

Лидерите с „устойчиво мислене“ могат да помогнат с решаването на обществените проблеми

3Изминалата година ни показа вероятните продължаващи предизвикателства през следващите години: нарастващата честота на предизвикателства, пред които лидерите се изправят влияят едновременно на икономиката, околната среда и обществото. От пандемии до мащабни природни бедствия, бунтове свързани със социална несправедливост, става ясно, че се нуждаем от хора, които да решават проблеми и на надхвърлят силозите – тези хора са устойчивите лидери.

Прочетете повече

Details