Date archive: март 2021

Kaufland България стартира сътрудничество с Panda Labs – глобалната иновационна платформа на WWF

Kaufland_WWFKaufland България ще подкрепя развитието на програмата за младежки иновации на WWF България Panda Labs, в ролята си на един от основните съмишленици на инициативата у нас. Компанията припознава темите, които са обект на разработване  по програмата Panda Labs, в унисон със своята концепция за устойчиво развитие под мотото „Действията носят промяната“. Корпоративната социална отговорност на Kaufland в България се прилага в последователни действия в различни области, сред които водещите са „Родина“, „Хранене“ и „Природа“ и именно с тях компанията обвързва тематичните проекти в Panda Labs на WWF.

Прочетете повече

Details

Поредно участие на Солвей Соди в Мартеничковата кампания 2021 на Карин дом

1Всяка година в Мартеничковата кампания участват много приятели, родители, доброволци, екипът на Карин дом и специалните деца, които също помагат в подготовката на мартеничките. В седмицата от 15 до 19 февруари, за трета поредна година, доброволци от Солвей Соди и филиали станаха част в тяхната благородна кауза. 20 колеги приеха идеята присърце и се включиха в направата на мартенички в домашни условия, с помощта на семействата си.

Прочетете повече

Details

За правата на жените или къде е равенството между половете?

 

Автор на изображението: Rozalina Burkova (https://bit.ly/3qm6E3X)

Автор на изображението: Rozalina Burkova (https://bit.ly/3qm6E3X)

На Международния ден на жената ние от БГ мрежа на ГД на ООН искаме да отправим посланието, че правата на жените са права на човека. Солидарността е основна черта в демократичните и проспериращите общности, каквато се стремим да бъдем. На този ден се обединяваме около убеждението, че жените са равноправни членове на обществото. Зад всяка свобода на жените днес стоят десетилетия митинги, демонстрации, насилие, отстояване на права, които днес приемаме за даденост: равнопоставено място в брака, право на образование, на избор и упражняване на професия, право на равно заплащане, на гласуване, на участие в политиката и още трудно изброими права и свободи, вече част от ежедневието. История на малки и големи триумфи, на смели мечти и неприемане на отказите и забраните като възможен избор. Това е наследство, което не можем да си позволим да забравим, защото е получено благодарение на смелостта и убеждението на жените, че не заслужават нищо по-малко от всички права на мъжете и подкрепата на онези мъже, които са се осмелявали да застават срещу статуквото и заедно да премахват бариерите.  

Все още има битки, които трябва да бъдат спечелени и предразсъдъци, които да бъдат преодолени – насилието срещу жените, особено предателството на домашното такова, разликата в заплащането, наличието на “стъклен таван” и други. Правата на жените, подобно на демокрацията, не са даденост, те са свободи, за които битката се води всеки ден. Като мощен двигател на промяната у нас, отговорният бизнес има ключова роля в отстояването им. Като овластява жените и премахва  неравенствата, води напредъка и за обществото. Въпросът дали да се отбелязва 8 март като празник не стои, този ден е символ на постигнатото до тук и обещание, че заедно, като общество, ще вървим към бъдещето, в което равенството на жените няма да стои на дневен ред.  

Кратък обзор по темата за 8 март можете да видите в материала на Велина Филипова “Международният ден на жената е”  (линк).

Равноправието между половете не е сред темите, които бяха идентифицирани като проблеми при създаването на Стратегическия план 2021 – 2023. В тази връзка предлагаме на вниманието ви анкета за равноправието на жените (моля попълнете).

Details

Международният ден на жената е

Автор на изображението: Nebojša Cvetković (https://bit.ly/38lFgg9)

Автор на изображението: Nebojša Cvetković (https://bit.ly/38lFgg9)

На жените често се пада да носят допълнителен товар – те освен че работят, отглеждат децата и се грижат за семейството и домакинството. Към тях са отправени очаквания за поемане на грижите за малките или болните членове на обществото. Макар усилията на феминизма през последните десетилетия у нас и по света да са се увенчали с успех – благодарение на борбата за равни права днес жените могат да гласуват и да участват в управлението, да учат в университет и да работят срещу заплащане, все още много от тях не разполагат с равни възможности и са поставени в неравностойно положение спрямо мъжете.

Ние от Българската мрежа на Глобалния договор считаме, че добрите примери заслужават внимание и че с колективен натиск можем да вдъхнем желание за промяна на нагласите. Солидарността е основна черта в демократичните и проспериращите общности, каквито се стремим да бъдем. На този ден се обединяваме около идеята, че жените заслужават разбиране и признаване на техните социални потребности и че бизнесът има ключова роля в този процес.

Прочетете повече

Details

ТЕЦ „“КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира дворните площи на Дома за възрастни хора в гр. Гълъбово

201118 Home Galabovo 9-2ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира двора на Дома за възрастни хора в гр. Гълъбово. Безвъзмездната помощ е на стойност 152 000 лева и е част от споразумението за социално сътрудничество между електроцентралата и общината. „ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и Община Гълъбово са дългосрочни партньори в каузите за подпомагане на уязвими социални групи. През годините сме работили в тясно сътрудничество в стремежа си да сме полезни на хората, които се нуждаят от грижа. Нашите по-възрастни съседи са важна част от общността, на която искаме да протегнем ръка с почитта и вниманието, което дължим на живота и труда им.   Вярваме, че ремонтираната инфраструктура дава възможност за едно по-пълноценно  и щастливо време, което обитателите на Дома да прекарват заедно“, сподели Надя Синигерска – Бохорова, Мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“

Прочетете повече

Details