Date archive: май 2021

Българската Мрежа със собствена сесия на световния LEADERS SUMMIT 2021

2021_LS_-_Twitter_-_general-v2 (1)Българската перспектива ще бъде представена на самостоятелна дискусионна сесия на БМГД на 16 юни от 09:00 ч. на тема „Стратегически партньорства за устойчивост, въздействие и доверие“. В основата на всеки бизнес успех са качественият продукт, който носи добавена стойност, ясната визия и цел, и създаването на стратегия, която да води към тяхното изпълнение. Като обединение на отговорния бизнес, Глобалният договор на ООН планира дейността си по утвърдения модел за успех и резултатът е създаването на Стратегически план в международен и национален мащаб 2021-2023. Подобно на пътна карта, той посочва значимите теми, които стоят пред обществото за решаване и възможностите на бизнеса да допринесе за това чрез колективни действия. Стратегическият план е своеобразно споразумение между компаниите да работят за решаването на икономически и социални проблеми и да си сътрудничат, за да подобрят цялостно средата на живот. 

Прочетете повече

Details

Регистрирайте се за Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН (Leaders’ Summit) 2021, 15-16 юни, 2021

2021_LS_-_Twitter_-_general-v2Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН 2021, 15-16 юни, 2021 ще повиши амбицията за стратегически колективни действия с фокусирани цели и ясни пътища за възстановяване от продължаващата климатична криза, глобалната пандемия, икономическите различия и социалните неравенства. Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН мобилизира и свързва хиляди бизнес лидери, политици, представители на гражданското общество и академичните среди от цял свят, за да предприемат действия по Целите за устойчиво развитие (SDGs). Тази година виртуалният Форум на Лидерите ще разгледа сближаващите се кризи на климатичните промени, глобалната пандемия COVID-19, влошаването на социалното и икономическото неравенство и неконтролираната корупция и ще предложи пътна карта за устойчиво възстановяване.

Прочетете повече

Details