Date archive: октомври 2021

За обществено отговорния бизнес през призмата на комуникациите, в международния форум на Българската мрежа

Тази сряда, 13 октомври 2021 г., по повод своята 10 годишнина, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе международния форум MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS – съ-организиран с офиса на Глобалния договор в Ню Йорк. Събитието бе в хибриден формат и постави на дневен ред темата за човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и превеждането им на езика на компаниите и обществото.

 

Участници в разговора бяха Огнян Траянов, председател на Българската Мрежа, Силвия Костова, началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка, и Даниела Пеева, председател на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). Те се обединиха около тезата, че Глобалните цели не са цели на ООН, те са стандарти отвъд времето, които принадлежат на всички и ни дават представа за социалния ни напредък. Медиите са онзи партньор, чрез който бизнесът разказва за инвестиции и иновации на езика на добрите истории.

 

Специален гост и говорител беше Дан Томас, Директор “Комуникации” на Глобалния договор, бивш журналист на BBC и експерт с богат опит в областта на медиите. Той говори за способността на бизнеса да променя статуквото и да преследва частен, но и обществен интерес: “Целите за устойчиво развитие са непопулярни думи и звучат скучно, но истината е, че те се отнасят до реални проблеми в живота на хората и планетата. С други думи това са универсални общочовешки приоритети. Например Цел 5 – Полово равенство, звучи като оперативен термин, но за един баща на четири дъщери може да бъде значим въпрос и още по-значим за самите дъщери. Цел 13 – Изменение на климата, може да звучи абстрактно, но когато домовете на хората се наводняват в резултат от климатичните промени, тогава проблемът придобива реални измерения.” 

 

Участниците в дискусията повдигнаха въпросите за промяната на медиите, в следствие на тех-революцията, и за бъдещето на журналистиката в контекста на устойчивото развитие. “В бъдеще ще бъде важно да има независими медии и журналисти, които да информират обществото за инициативите на бизнес лидерите и да бъдат техен коректив (watchdog). Ролята на медиите ще бъде да повдига въпросите, които засягат широката общественост и да отразява действията на частния сектор, когато последните засягат по негативен, но и по позитивен начин обществото”, коментира Дан Томас пряко от Ню Йорк и потвърди, че светът на комуникациите се променя революционно: “Компаниите разчитахме на масмедиите, за да бъдем разпознати. С появата на социалните мрежи като платформи имаме възможност да комуникираме своите каузи с публиката в по-личен и ангажиращ формат”

 

Гледната точка на инвеститорите представи Даниела Пеева, според която инвеститорските нагласи са се променили  през последните години – все повече биват следени различните критерии за устойчивост, сред които е нефинансовото отчитане на компаниите.

 

Силвия Костова потвърди значимостта на Целите за устойчиво развитие от перспективата на “Пощенска банка”: “Нашата банка не прилага Целите за устойчиво развитие самоцелно, а като част от цялостна ЕSG програма с реално отношение към средата и обществото”. Според нея, за да достигнат усилията на бизнеса до отделния човек чрез медиите, компаниите трябва да се стремят да разказват истории по вълнуващ начин.

 

Според Огнян Траянов, ролята на медиите е да разпознаят добрите примери от компаниите за решаване на обществените проблеми и възможности за преодоляването им: ”Вече няма място за съмнения, че нашата планета е заплашена от нас и колко много ѝ тежим. Трябва да престанем да крадем от бъдещето на децата си. И за да стане това, без да жертваме ниво на жизнен стандарт, са нужни ускорени иновации и морал. Ние, с помощта на медиите, трябва да осигурим мотивация за добрите компании, че техните инвестиции в иновации и щадящи природата технологии са разпознати и оценени от негово величество клиента, партньорите и цялата верига на доставки. Наистина, ролята на бизнеса стана много по-отговорна и обществените изследвания показват нещо, което не само аз, а и всички мои колеги от Българската мрежа, изповядваме: че ние отдавна не влагаме в корпоративната социална отговорност само дарителство и програми, и проекти, които поотделно реализираме, надминахме нивото и на общите ни колективни проекти, с които сме разпознавани. Ние имаме осъзнат дълг – извоювали сме от обществото чрез пазара правото и отговорността да управляваме отговорно и умело ресурси, включително и екипа, който водим, за да създаваме все по-големи ползи за обществото. Чрез продуктите и услугите, но и чрез иновативни подходи за посрещане на предизвикателствата и възможностите пред обществото, в области и теми от съществена важност, които все още не са разпознати, адресирани или решени. Анализираме, създаваме иновативно решение, инвестирайки за своя сметка, превръщаме го в добра практика, даваме му устойчивост. И за да се превърне тази доказала се добра практика в полза за цялото общество, е нужно тя да бъде разпозната от него и от тези, на които то е делегирало отговорността да управляват даден процес/сфера и те да насочат обществен ресурс (акумулиран от нашите данъци) за реализация в национален мащаб. За това са необходими и медиите.“ 

Председателят на БГМД на ООН посочи и други виждания за ролята на медиите: 

„Приносът на медиите е важен за да запазим децата ни в България, като им дадем примери за възможности за достойна реализация, да ги насърчим към предприемачество, да инспирираме и другите фирми от даден бранш, а техните служители да изискват и очакват, да докажем, че отговорният бизнес е сила за добро. Това е въпрос на ценности на медиите, а за обществените – смисъл на съществуването им.“

Making Global Goals Local Business България е международен форум, който цели да представи човешките измерения на Целите за устойчиво развитие и ролята на бизнеса като двигател за тяхното постигане. Форумът е част от събития, организирани от локалните мрежи и Глобалния договор на ООН. 
Организационни партньори са БДВО, БСК, БФБЛ, Българо-белгийски бизнес клуб, ГБИТК, СМT, Българо-белгийски бизнес клуб, София Тех Парк.

Събитието се осъществява с партньорството на Асарел-Медет, Байер България, Евроинс, Овергаз, ТехноЛогика, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 

и с медийното партньорство на BGlobal, investor.bg, enterprise.bg, в-к Сега.

 

Дискусиите, предвидени за втория ден на форума, както и тържественото отбелязване на 10-та годишнина от създаването на Българската мрежа, бяха отложени до ново отпускане на противоепидемичните мерки, обявени в първия ден на събитието.

DSC_7655 (1) DSC_7862

Details