Date archive: ноември 2021

Байер България се присъединява към Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН

Приносът към устойчиво развитие е основен елемент от корпоративната стратегия на Байер и е една от основните ценности на компанията. Като международна компания, оперираща в сферите на здравеопазване и земеделие, Байер адресира основни човешки нужди, които са от съществено значение за един устойчив и приобщаващ свят. Иновациите, продуктите и услугите на компанията й позволяват да допринесе за постигането на Целите за устойчиво развитие. Борбата с глада и осигуряването на достъп до здравеопазване е отразено във визията на Байер – „Здраве за всички, глад за никого“. 

Bayer

Прочетете повече

Details