Date archive: януари 2022

#ProudOfOurMembers: Байер България

proudofourmembers_Bayer

Байер са член на световната инициатива на Глобалния Договор от самото начало от 2000 година, а Бейер България през 2021 г. се присъедини към Българската мрежа. 

Интервюто с Люба Паунова, управител на Байер България ЕООД и ръководител „Човешки ресурси“ за Румъния, България и Молдова дава отговор на въпросите какво е корпоративна устойчивост за Байер, по кои SDG работи компанията и кой е екипа в региона.

„Приносът към устойчивото развитие е основен елемент от корпоративната стратегия на Байер и е една от основните ни ценности. Водени от нашата визия „Здраве за всички, глад за никого“, ние насърчаваме приобщаващия растеж и отговорното използване на ресурсите, за да помогнем на хората и планетата.“, споделя г-жа Паунова.

Прочетете повече

Details