Date archive: април 2022

Медийната грамотност като отговорност

Pink Yellow Colorful Lighthouse Good Afternoon Instagram Story (

Форумът ще срещне представители на комуникационната общност, институции, стопански организации

На 29 април 2022 г. в Международния център на Уникредит Булбанк на ул. Аксаков 8, гр. София ще се проведе форум “Практически аспекти на медийната грамотност”, организиран от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” на МОН,  БДВО и Българската мрежа.

Форумът цели да постави на дневен ред актуалното състояние и различните аспекти на медийната грамотност в България. Участниците ще се опитат да очертаят заплахите пред информационната сигурност в кризисни ситуации и предизвикателствата пред различни аудитории за справяне с информационната лавина.

Форумът е със свободен достъп, но е необходима предварителна регистрация на office@bdvo.org

Прочетете повече

Details

„Асарел-Медет“АД почисти превантивно коритото на реката в Баня и Бъта

pano

Превантивно почистване на коритото на реката в района на селата Баня и Бъта беше извършено със средства, осигурени от „Асарел-Медет“. Компанията откликна на молбата на кметовете на двете села, като осигури финансиране за над 150 хил. лв. и сключи договор с фирма, която да реализира проекта. Така с помощта на тежка техника бяха премахнати дънери и храсти, които намаляваха проводимостта на речните легла на територията на Баня и Бъта.

„Хората се притесняват и съвсем оправдано, защото виждаме какво се случва в различни населени места в България и едно прииждане на реката може да причини големи щети“, коментира кметът на Бъта Георги Александров. От коритото на река Банска Луда Яна в района на село Бъта са иззети около 8 хиляди кубични метра наноси. Почистен е участък с дължина около 1 км.

„Почистеният участък е с дължина около 1,2 км, като целият е в урбанизираната територия на селото“, обясни кметът на Баня Димитър Арбалиев.

Прочетете повече

Details

Те избират доброто

Alternativa 5_n

 

Вече 8 години служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ активно допринасят за каузата на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“.

„Тази година по случай 2 април подарихме на центъра специализирана психологическа литература, която да помогне на екипа да поддържа знанията и експертизата си в час със най-актуалните тенденции“, казва Невена Димитрова. Освен с дарение на финансови средства, служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ многократно са подкрепяли каузата на сдружение „Алетрнатива 55“ и чрез доброволна работа.
Активното включване на служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в програмата за даряване по ведомост и участието на доброволци от компанията в различни социални инициативи в региона наскоро донесе на компанията Сребърен знак 2021 „Отговорна компания – отговорни служители“ от Фондация BCause.

Прочетете повече

 

Details

Българската мрежа стартира конкурс за проекти в обществена полза “Творци на бъдещето”

 

Отговорният бизнес ще подкрепи идеи на свои служители за решаване на социалнозначими проблеми

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН стартира конкурс за колективни проекти в обществена полза, по идеи на служители на компаниите, които предлагат иновативен подход или допринасят за напредък по теми като опазване на околната среда, образование, добро здраве и други общественозначими проблеми. Идеите, събрали най-много заявки за включване от компаниите, ще бъдат реализирани като колективни проекти на Българската мрежа.

“Бизнесът има визионерска и обществено полезна роля. Нашата роля е да бъдем иновативни не само спрямо продуктите и услугите, които създаваме, но и изпреварващо да разпознаваме обществените предизвикателства и възможности, да търсим, мечтаем, експериментираме, намираме и предлагаме решения”, убеден е Огнян Траянов, председател на организацията.

Конкурсът “Творци на бъдещето” е предназначен за организации-членове на Глобалния договор на ООН в България, които могат да не са част от Българската мрежа. Той е насочен към техните служители, а заявяването на участие е на ниво компания. 

Конкурсът ще даде възможност за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и конкретните дейности на компанията по тях сред една от най-значимите и взискателни заинтересовани страни – собствените служители.

SDG KV-02-

 

 

Прочетете повече

 

Details