Date archive: юни 2022

Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие

academy_cover_1_reference

 

На 22 юни 2022 г. ще се състои онлайн дискусия на тема: „Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“.

Академичната общност има важна роля в тяхното изпълнение. Тя участва активно в определянето на смислени и осъществими цели, подкрепени с научни доказателства, по време на процесите на консултации, водещи до официалните преговори по Дневен ред 2030. Приносът на учените е ключов и за разработването на устойчиви решения, изследвания и знания и прилагането им при подготовката, установяването и тестването на подходящите инструменти, които биха били необходими за справяне с предизвикателствата на новите цели.

Прочетете повече

Details

ВУЗФ ще отбележи своята 20 годишнина с научно-приложна конференция “Икономика на страха”

640x360

 

На 23 юни 2022 г. от 10.30 часа във ВУЗФ стартира научно-приложна конференция “Икономика на страха”, посветена на 20-та годишнина на висшето училище. Тя се организира съвместно с Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab и под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България.

Форумът ще бъде открит от доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на ВУЗФ, изпълнителен директор на VUZF Lab и г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Конференцията ще протече в два панела – Панел IИкономиката на страха и политиката на централната банка и Панел IIПредпоставки за развитие на икономиката на страха.

Сред участниците са Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите,  проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д.ик.н. Методи Христовпроф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, гл. ас. д-р Красимира Найденова, доц. д-р Ирена Николова, д-р Даниела Караангова и др.

Прочетете повече

Details