Date archive: август 2022

Творчески и технически умения, възобновяема енергия и благополучие на служителите. Какви са тенденциите в заетостта и кои ще бъдат търсените професии на пазара на труда в следващите години?

Proud of and Bazaar Facebook Cover (2)

 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  разкрива някои тенденции в заетостта в световен мащаб във връзка с 8-мото издание на „Базар на професиите“. Най-голямото публично изложение на професии за младежи ще се проведе отново на 25 и 26 ноември 2022 г.

За да бъде полезна на търсещите своята професионална пътека млади хора,  Българската мрежа отбелязва част от тенденциите, които се наблюдават на пазара на труда и в заетостта като цяло:

  • IT секторът и неутолимата жажда за нови кадри
  • Творчеството – все по-ценно на пазара на труда
  • „Мисли в ЗЕЛЕНО!“… или търсене на таланти, които да управляват проекти за възобновяема енергия
  • Бърз ръст на заетостта при професии в областта на здравеопазването и личните грижи
  • Благосъстоянието на служителите – централна тема и цел на работното място и необходимост от специалисти в сферата

Ако и във вашата компания има професии с бъдеще, за които искате да разкажете в тазгодишното издание на  „Базар на професиите“, свържете се с нас на имейл адреса secretariat@unglobalcompact.bg.

Ако сте ученик или студент,  попълнете анкетата и кажете с коя професия искате да ви срещнем на “Базара на професиите”, за да направим събитието още по-полезно и интересно за вас. 

Ако пък сте родител или познавате някого, за когото събитието може да бъде полезно, споделете анкетата с тях и им разкажете за събитието. 

Вижте кои са професиите на бъдещето

Details

Общо събрание на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

ОС

 

Уважаеми членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,

Националният съвет на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”,  има удоволствието да ви покани на редовното годишно Общо събрание на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”, което ще се проведе на 20 септември 2022г. от 14:00 часа, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Националния съвет за 2021 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на Националния съвет.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема отчета за дейността на НС за периода 2021
г. и освобождава от отговорност членовете на НС за дейността им през 2022 г.
2. Приемане на насоки за дейността на сдружението и бюджет за 2022 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема насоки за дейността и бюджет за 2022 г.
3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021 г
Проект на решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния доклад за дейността на
Сдружението за 2021 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния финансов отчет на Сдружението
за 2021 г.
5. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение електронно и на следния адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ 1.
Предложения за изменения и допълнения в дневния ред могат да бъдат изпращани в секретариата на БМГД на ООН, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.
Каним ви да присъствате лично или чрез упълномощен представител. Моля, тези от вас, които няма да имат възможност да присъстват на събранието или да изпратят упълномощен представител, да ни уведомят предварително на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg. 

 

Details