ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури спешен ремонт на системата за подаване на кислород на общинската болница в гр. Гълъбово

Post 3 of 461

Maritsa1ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  осигури спешен ремонт на системата за подаване на кислород за пациентите в общинската болница в град Гълъбово. Дарението е на стойност над 55 000 лева и е от критична важност за отделението, в което се лекуват заболели от COVID-19. Наличната в лечебното заведение кислородна система имаше нужда от спешно осъвременяване, за да се гарантира надеждното й функциониране, предвид очакванията третата вълна на коронавируса да достигне пик в следващия месец. Към момента COVID-19 отделението в гълъбовската болница разполага с 20 легла.

Прочетете повече