Kaufland България се присъедини към Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН

Post 14 of 473

PressKaufland България е първата ритейл компания, която се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление. Решението за членство в местната мрежа идва, след като миналата година Kaufland заедно с всички компании от групата Schwarz станаха част от световната инициативата за устойчиви политики в бизнеса. 

С членството си в Глобалния договор на ООН и в неговата местна мрежа в България търговската верига поема ангажимент да следва и прилага в своята дейност десетте принципа на ООН, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията. Именно локалните мрежи, каквато е Българската,  са движещата сила на инициативата, 10-те принципа и целите за устойчиво развитие на национално и регионално ниво. 

Прочетете повече