За правата на жените или къде е равенството между половете?

Post 11 of 473

 

Автор на изображението: Rozalina Burkova (https://bit.ly/3qm6E3X)

Автор на изображението: Rozalina Burkova (https://bit.ly/3qm6E3X)

На Международния ден на жената ние от БГ мрежа на ГД на ООН искаме да отправим посланието, че правата на жените са права на човека. Солидарността е основна черта в демократичните и проспериращите общности, каквато се стремим да бъдем. На този ден се обединяваме около убеждението, че жените са равноправни членове на обществото. Зад всяка свобода на жените днес стоят десетилетия митинги, демонстрации, насилие, отстояване на права, които днес приемаме за даденост: равнопоставено място в брака, право на образование, на избор и упражняване на професия, право на равно заплащане, на гласуване, на участие в политиката и още трудно изброими права и свободи, вече част от ежедневието. История на малки и големи триумфи, на смели мечти и неприемане на отказите и забраните като възможен избор. Това е наследство, което не можем да си позволим да забравим, защото е получено благодарение на смелостта и убеждението на жените, че не заслужават нищо по-малко от всички права на мъжете и подкрепата на онези мъже, които са се осмелявали да застават срещу статуквото и заедно да премахват бариерите.  

Все още има битки, които трябва да бъдат спечелени и предразсъдъци, които да бъдат преодолени – насилието срещу жените, особено предателството на домашното такова, разликата в заплащането, наличието на “стъклен таван” и други. Правата на жените, подобно на демокрацията, не са даденост, те са свободи, за които битката се води всеки ден. Като мощен двигател на промяната у нас, отговорният бизнес има ключова роля в отстояването им. Като овластява жените и премахва  неравенствата, води напредъка и за обществото. Въпросът дали да се отбелязва 8 март като празник не стои, този ден е символ на постигнатото до тук и обещание, че заедно, като общество, ще вървим към бъдещето, в което равенството на жените няма да стои на дневен ред.  

Кратък обзор по темата за 8 март можете да видите в материала на Велина Филипова “Международният ден на жената е”  (линк).

Равноправието между половете не е сред темите, които бяха идентифицирани като проблеми при създаването на Стратегическия план 2021 – 2023. В тази връзка предлагаме на вниманието ви анкета за равноправието на жените (моля попълнете).