Регистрирайте се за Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН (Leaders’ Summit) 2021, 15-16 юни, 2021

Post 10 of 488

2021_LS_-_Twitter_-_general-v2Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН 2021, 15-16 юни, 2021 ще повиши амбицията за стратегически колективни действия с фокусирани цели и ясни пътища за възстановяване от продължаващата климатична криза, глобалната пандемия, икономическите различия и социалните неравенства. Форумът на лидерите на Глобалния договор на ООН мобилизира и свързва хиляди бизнес лидери, политици, представители на гражданското общество и академичните среди от цял свят, за да предприемат действия по Целите за устойчиво развитие (SDGs). Тази година виртуалният Форум на Лидерите ще разгледа сближаващите се кризи на климатичните промени, глобалната пандемия COVID-19, влошаването на социалното и икономическото неравенство и неконтролираната корупция и ще предложи пътна карта за устойчиво възстановяване.

Прочетете повече