Българската Мрежа със собствена сесия на световния LEADERS SUMMIT 2021

Post 9 of 488

2021_LS_-_Twitter_-_general-v2 (1)Българската перспектива ще бъде представена на самостоятелна дискусионна сесия на БМГД на 16 юни от 09:00 ч. на тема „Стратегически партньорства за устойчивост, въздействие и доверие“. В основата на всеки бизнес успех са качественият продукт, който носи добавена стойност, ясната визия и цел, и създаването на стратегия, която да води към тяхното изпълнение. Като обединение на отговорния бизнес, Глобалният договор на ООН планира дейността си по утвърдения модел за успех и резултатът е създаването на Стратегически план в международен и национален мащаб 2021-2023. Подобно на пътна карта, той посочва значимите теми, които стоят пред обществото за решаване и възможностите на бизнеса да допринесе за това чрез колективни действия. Стратегическият план е своеобразно споразумение между компаниите да работят за решаването на икономически и социални проблеми и да си сътрудничат, за да подобрят цялостно средата на живот. 

Прочетете повече