Соларен парк в Девня: слънцето грее върху Провадсол!

Post 76 of 578

ProvadsolНачалото на изграждането на соларен парк в Провадсол, завод за разсол в близост до сайта за производство на калцинирана сода в Девня, България, започна в края на м. юни 2021 г. С повече от 7000 фотоволтаични панела, инсталацията ще произвежда 4 MW при върхово натоварване, което представлява енергията, необходима на Провадсол са собствени нужди. Всяка година заводът ще елиминира емитирането на около 2500 т. CO2  в атмосферата, съответстващо на CO2 емисиите от 500 автомобила! Иновативното използване на двулицеви панели (с клетки от двете страни на панела) ще доведе до произодство на повече енергия, в сравнение с конвенционалните еднолицеви панели.

Прочетете повече