Българската мрежа се включи в публичната консултация за Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР

Post 11 of 517

2„Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение имат препоръчителен характер. Те трябва да тласкат не с принуда, а чрез убеждение на бизнеса към отговорно поведение много над изискуемото от закона и да осигуряват конкурентна среда.“, изрази убеждението си Огнян Траянов. „Контактната точка като механизъм и платформа за диалог следва да е проактивна в популяризирането на принципите на отговорно поведение, да споделя добрите примери, включително от българския бизнес (който често е пионер и създател на добри практики като IT бизнесът преподава и ТехноМеджикЛенд, които след това се приеха и разрастнаха в „Бизнесът преподава“ & STEM центрове). Браншовите организациите и местната власт следва да бъдат включени като заинтересовани страни при разглеждане на различни казуси.“ , допълни той.

Прочетете повече