Устойчивото потребление на храни и Целите за устойчиво развитие 2030

Post 5 of 522

1По данни на Програмата на ООН за околната среда на фона на 690 милиона души по света, страдащи от глад, 17% от цялата храна, консумирана от потребителите, се изхвърля. За производството й са били използвани природни ресурси и са изхвърлени парникови газове. Понастоящем хранителните системи не са адаптирани към нашите цели. Те не посрещат нуждата от храна и хранителна безопасност на нарастващото население, за което околната среда и здравето ни плащат висока цена. Така се оказваме изправени пред задължението да извършим цялостна трансформация в начина, по който произвеждаме храна. Чрез намаляване на хранителните отпадъци могат да бъдат спестени пари, да се ограничат въглеродните емисии и да се съхранят ресурсите за идните поколения. 

Прочетете повече