Бизнесът и местната власт обединиха усилия в акция за безопасност в Девня

Post 4 of 522

Пешеходни пътеки Девня 4През 2019 г. по идея на отдел „Здраве и безопасност при работа“ в Солвей Соди, служители на компанията поставиха началото на инициативата „Безопасно пристигни за първия учебен ден“, като боядисаха десетте пешеходни пътеки в районите около три училища и две детски градини на територията на град Девня, за безопасното придвижване на учениците и децата от детските градини преди началото на учебната година.

Прочетете повече