От Ню Йорк до София – форум на Глобалния договор на ООН и Българската мрежа, посветен на отговорния бизнес, 13 и 14 октомври 2021

Post 2 of 522

GlobalGoals_blue

Събитието MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS ще срещне представители на отговорния бизнес у нас със световни експерти по корпоративна устойчивост. Срещите ще се проведат на 13 и 14 октомври 2021 г. в хибриден формат и са посветени на ролята на компаниите в постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН

На 13 и 14 октомври 2021 г. столицата ни ще се превърне в средище на отговорния бизнес в рамките на форума MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS. Българската мрежа на Глобалния договор (БМГД на ООН) и нейните компании членове ще се срещнат с представители на световната инициатива в Ню Йорк, за да покажат силата на бизнеса да създава “добро” в национален и международен мащаб. 

Прочетете повече