За обществено отговорния бизнес през призмата на комуникациите, в международния форум на Българската мрежа

Post 6 of 526

Тази сряда, 13 октомври 2021 г., по повод своята 10 годишнина, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе международния форум MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS – съ-организиран с офиса на Глобалния договор в Ню Йорк. Събитието бе в хибриден формат и постави на дневен ред темата за човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и превеждането им на езика на компаниите и обществото.

 

Участници в разговора бяха Огнян Траянов, председател на Българската Мрежа, Силвия Костова, началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка, и Даниела Пеева, председател на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). Те се обединиха около тезата, че Глобалните цели не са цели на ООН, те са стандарти отвъд времето, които принадлежат на всички и ни дават представа за социалния ни напредък. Медиите са онзи партньор, чрез който бизнесът разказва за инвестиции и иновации на езика на добрите истории.

 

Специален гост и говорител беше Дан Томас, Директор “Комуникации” на Глобалния договор, бивш журналист на BBC и експерт с богат опит в областта на медиите. Той говори за способността на бизнеса да променя статуквото и да преследва частен, но и обществен интерес: “Целите за устойчиво развитие са непопулярни думи и звучат скучно, но истината е, че те се отнасят до реални проблеми в живота на хората и планетата. С други думи това са универсални общочовешки приоритети. Например Цел 5 – Полово равенство, звучи като оперативен термин, но за един баща на четири дъщери може да бъде значим въпрос и още по-значим за самите дъщери. Цел 13 – Изменение на климата, може да звучи абстрактно, но когато домовете на хората се наводняват в резултат от климатичните промени, тогава проблемът придобива реални измерения.” 

 

Участниците в дискусията повдигнаха въпросите за промяната на медиите, в следствие на тех-революцията, и за бъдещето на журналистиката в контекста на устойчивото развитие. “В бъдеще ще бъде важно да има независими медии и журналисти, които да информират обществото за инициативите на бизнес лидерите и да бъдат техен коректив (watchdog). Ролята на медиите ще бъде да повдига въпросите, които засягат широката общественост и да отразява действията на частния сектор, когато последните засягат по негативен, но и по позитивен начин обществото”, коментира Дан Томас пряко от Ню Йорк и потвърди, че светът на комуникациите се променя революционно: “Компаниите разчитахме на масмедиите, за да бъдем разпознати. С появата на социалните мрежи като платформи имаме възможност да комуникираме своите каузи с публиката в по-личен и ангажиращ формат”

 

Гледната точка на инвеститорите представи Даниела Пеева, според която инвеститорските нагласи са се променили  през последните години – все повече биват следени различните критерии за устойчивост, сред които е нефинансовото отчитане на компаниите.

 

Силвия Костова потвърди значимостта на Целите за устойчиво развитие от перспективата на “Пощенска банка”: “Нашата банка не прилага Целите за устойчиво развитие самоцелно, а като част от цялостна ЕSG програма с реално отношение към средата и обществото”. Според нея, за да достигнат усилията на бизнеса до отделния човек чрез медиите, компаниите трябва да се стремят да разказват истории по вълнуващ начин.

 

Според Огнян Траянов, ролята на медиите е да разпознаят добрите примери от компаниите за решаване на обществените проблеми и възможности за преодоляването им: ”Вече няма място за съмнения, че нашата планета е заплашена от нас и колко много ѝ тежим. Трябва да престанем да крадем от бъдещето на децата си. И за да стане това, без да жертваме ниво на жизнен стандарт, са нужни ускорени иновации и морал. Ние, с помощта на медиите, трябва да осигурим мотивация за добрите компании, че техните инвестиции в иновации и щадящи природата технологии са разпознати и оценени от негово величество клиента, партньорите и цялата верига на доставки. Наистина, ролята на бизнеса стана много по-отговорна и обществените изследвания показват нещо, което не само аз, а и всички мои колеги от Българската мрежа, изповядваме: че ние отдавна не влагаме в корпоративната социална отговорност само дарителство и програми, и проекти, които поотделно реализираме, надминахме нивото и на общите ни колективни проекти, с които сме разпознавани. Ние имаме осъзнат дълг – извоювали сме от обществото чрез пазара правото и отговорността да управляваме отговорно и умело ресурси, включително и екипа, който водим, за да създаваме все по-големи ползи за обществото. Чрез продуктите и услугите, но и чрез иновативни подходи за посрещане на предизвикателствата и възможностите пред обществото, в области и теми от съществена важност, които все още не са разпознати, адресирани или решени. Анализираме, създаваме иновативно решение, инвестирайки за своя сметка, превръщаме го в добра практика, даваме му устойчивост. И за да се превърне тази доказала се добра практика в полза за цялото общество, е нужно тя да бъде разпозната от него и от тези, на които то е делегирало отговорността да управляват даден процес/сфера и те да насочат обществен ресурс (акумулиран от нашите данъци) за реализация в национален мащаб. За това са необходими и медиите.“ 

Председателят на БГМД на ООН посочи и други виждания за ролята на медиите: 

„Приносът на медиите е важен за да запазим децата ни в България, като им дадем примери за възможности за достойна реализация, да ги насърчим към предприемачество, да инспирираме и другите фирми от даден бранш, а техните служители да изискват и очакват, да докажем, че отговорният бизнес е сила за добро. Това е въпрос на ценности на медиите, а за обществените – смисъл на съществуването им.“

Making Global Goals Local Business България е международен форум, който цели да представи човешките измерения на Целите за устойчиво развитие и ролята на бизнеса като двигател за тяхното постигане. Форумът е част от събития, организирани от локалните мрежи и Глобалния договор на ООН. 
Организационни партньори са БДВО, БСК, БФБЛ, Българо-белгийски бизнес клуб, ГБИТК, СМT, Българо-белгийски бизнес клуб, София Тех Парк.

Събитието се осъществява с партньорството на Асарел-Медет, Байер България, Евроинс, Овергаз, ТехноЛогика, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 

и с медийното партньорство на BGlobal, investor.bg, enterprise.bg, в-к Сега.

 

Дискусиите, предвидени за втория ден на форума, както и тържественото отбелязване на 10-та годишнина от създаването на Българската мрежа, бяха отложени до ново отпускане на противоепидемичните мерки, обявени в първия ден на събитието.

DSC_7655 (1) DSC_7862