Бизнесът за чисто и зелено бъдеще на България

Post 45 of 575

Приносът на четири български компании бе отличен в доклада The Future is Green and Inclusive на Мрежите на Глобалния Договор на ООН от Източна Европа.
Публикацията включва примери на бизнеси от региона, осъществяващи прехода към справедлива и зелена икономика

georgia

АЕЦ “Козлодуй”, “Овергаз”, “Пощенска банка” и “Солвей соди” са компаниите, чиито екологични инициативи бяха поместени в доклад на локалните мрежи на Глобалния Договор на ООН. Публикацията, включваща примери на компании от Грузия, Украйна, България, Сърбия, Р Северна Македония, Хърватска, Русия, Полша и Турция, бе продължение на събитието от март тази година – Making Global Goals Local Business – Грузия, чиято цел бе да очертае перспективите за зелено бъдеще пред източноевропейските икономики. Сборникът с практики е изготвен със съдействието на грузинската мрежа и общността на Глобалния договор на ООН.

Икономиките в Източна Европа, зависими до голяма степен от добива на изкопаеми горива и полезни изкопаеми, все още изпитват затруднения да осъществят устойчив преход. Електрическите системи с нулеви емисии трябва да бъдат норма в напредналите икономики до 2035 г. и в целия свят до 2040 г. Компаниите имат ключова роля в изпълнението на научно-базираните цели и внедряването на чисти, зелени технологии и иновации. Те трябва да се стремят към широко социално включване и партньорства от различни сектори. Решителните действия на бизнеса в посока зелени инвестиции ще ускорят трансформацията към въглеродна неутралност, заложена в Парижкото споразумение. Разгърнати в доклада са различни примери от държавите в региона, но кои са българските и с какво се отличават, четете в следващите редове.

Кои са българските примери и какво правят другите компаниите в Източна Европа прочетете в публикация тук.