Наръчник за самооценка на компании по КСО

Post 42 of 575

pic„Наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите“ е инструмент, разработен от български и международни експери в рамките на регионален проект „Увеличаване на прозрачността и надеждността на   практиките на КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите страни членки на ЕС”, финансиран от Европейската общност, представлявана от Комисията на Европейските общности и изпълняван от Програма на ООН за развитие (ПРООН).

Основната част на наръчника е разработена от експертите на АКОНА Лимитид г-н Петер де Грааф и д-р Крисчън Тонесен (Великобритания). Инструментът за самооценка бе изпробван пилотно през м. август 2010 г. от екипа на националните експерти – г-жа Елица Баракова (България), г-жа Река Матолай (Унгария), г-жа Одроун Алйошиуте (Литва), г-н Яцек Димовски (Полша) и г-н Микал Киса (Словакия), които дадоха съществен принос за разработването на практическите съвети за потребителите.

CSR Self-assessment Handbook for companies_English
CSR Self-assessment Handbook for companies_Bulgarian