Българската мрежа стартира конкурс за проекти в обществена полза “Творци на бъдещето”

Post 4 of 553

 

Отговорният бизнес ще подкрепи идеи на свои служители за решаване на социалнозначими проблеми

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН стартира конкурс за колективни проекти в обществена полза, по идеи на служители на компаниите, които предлагат иновативен подход или допринасят за напредък по теми като опазване на околната среда, образование, добро здраве и други общественозначими проблеми. Идеите, събрали най-много заявки за включване от компаниите, ще бъдат реализирани като колективни проекти на Българската мрежа.

“Бизнесът има визионерска и обществено полезна роля. Нашата роля е да бъдем иновативни не само спрямо продуктите и услугите, които създаваме, но и изпреварващо да разпознаваме обществените предизвикателства и възможности, да търсим, мечтаем, експериментираме, намираме и предлагаме решения”, убеден е Огнян Траянов, председател на организацията.

Конкурсът “Творци на бъдещето” е предназначен за организации-членове на Глобалния договор на ООН в България, които могат да не са част от Българската мрежа. Той е насочен към техните служители, а заявяването на участие е на ниво компания. 

Конкурсът ще даде възможност за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и конкретните дейности на компанията по тях сред една от най-значимите и взискателни заинтересовани страни – собствените служители.

SDG KV-02-

 

 

Прочетете повече