Медийната грамотност като отговорност

Post 1 of 553

Pink Yellow Colorful Lighthouse Good Afternoon Instagram Story (

Форумът ще срещне представители на комуникационната общност, институции, стопански организации

На 29 април 2022 г. в Международния център на Уникредит Булбанк на ул. Аксаков 8, гр. София ще се проведе форум “Практически аспекти на медийната грамотност”, организиран от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” на МОН,  БДВО и Българската мрежа.

Форумът цели да постави на дневен ред актуалното състояние и различните аспекти на медийната грамотност в България. Участниците ще се опитат да очертаят заплахите пред информационната сигурност в кризисни ситуации и предизвикателствата пред различни аудитории за справяне с информационната лавина.

Форумът е със свободен достъп, но е необходима предварителна регистрация на office@bdvo.org

Прочетете повече