Те избират доброто

Post 41 of 592

Alternativa 5_n

 

Вече 8 години служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ активно допринасят за каузата на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“.

„Тази година по случай 2 април подарихме на центъра специализирана психологическа литература, която да помогне на екипа да поддържа знанията и експертизата си в час със най-актуалните тенденции“, казва Невена Димитрова. Освен с дарение на финансови средства, служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ многократно са подкрепяли каузата на сдружение „Алетрнатива 55“ и чрез доброволна работа.
Активното включване на служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в програмата за даряване по ведомост и участието на доброволци от компанията в различни социални инициативи в региона наскоро донесе на компанията Сребърен знак 2021 „Отговорна компания – отговорни служители“ от Фондация BCause.

Прочетете повече