БСК стартира проект за обучение на безработни лица

Post 41 of 597

883 безработни ще придобият професионална квалификация по 17 различни професии, а на 319 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия

Обучения на тема „Цифрова компетентност“ и „Умение за учене“ ще се проведат от БСК в рамките на проект „Адаптация на работната сила„, финансиран от Агенцията по заетостта (АЗ) в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2022 г.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или освободени вследствие на епидемичната ситуация.

 
Прочетете повече