Овергаз даде началото на нова гора. Залесени са над 500 дка

Post 43 of 597

Въпреки променливото време, Овергаз реализира залесителната си акция за 2022 г. по проект „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“.
В инициативата се включиха над 50 петокласници от „Българско школо“, а залесителните дейности бяха ръководени от експерти от „Държавно горско стопанство Елин Пелин“. Залесени са 5 дка гора с 2800 фиданки от цер в местността „Гълъбец“, с. Долно Камарци, с които залесените от Овергаз гори са над 500 дка.

Експертите от горското стопанство потвърдиха, че за съжаление, в последните години сме свидетели все по-често на подобни природни явления, дължащи се на климатичните промени. В резултат се наблюдават изместване на сезоните, нетипични валежи от дъжд през зимата, обледеняване, преминаване в сняг, ветрове и т.н. Това е и една от причините още по-отговорно и с повече усилия да се грижим за състоянието на българската гора.

Овергаз развива широк спектър от проекти и инициативи за опазване и съхраняване на околната среда. Идеята за инициирането на проекта „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възниква след бушуващите в продължение на няколко месеца през 2000 г. опустошителни пожари, когато изгарят хиляди декари гори в страната. С проекта си Овергаз подпомага възстановяването на част от тези унищожени гори. 

Прочетете повече