Нови колективни проекти на Българската мрежа, актуализирани цели и нов бизнес модел на Глобалния годовор на ООН на общото събрание на локалната организация

Post 23 of 600

На 20 септември 2022 г., вторник, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе своето редовно годишно Общо събрание в галерията UniCredit Studio на площад Св. Неделя 7, гр. София. Общото събрание стартира с представянето на многгообразието от дейности по устойчиво развитие на УниКредит Булбанк, част от които и образователната ESG академия, провеждана съвместно със Стопански факултет на СУ „Св. Клиемент Охрдиски“.

Бяха приети финансовия отчет и отчета за дейността на организацията за 2021 година. Заедно с традиционните за Българската мрежа събития за професионално ориентиране на деца и младежи, акцент в отчета бяха и Форума за медийна и дигитална грамотност, които днес бизнеса приема като особено значими за функционирането на обществото и „Здрави заедно“, дискусия за ваксините, за науката, доверието, свободата на избора и ролята на работодателите във време на пандемия.

Специално внимание беше отделено и на международните събития, в които Българската мрежа се включи, като бизнес форума „Making global goals local business“, Leaders Summit, в който Мрежата участва със собствена сесия и с представител в дискусията „Иновациите като принос към Целите за устойчиво развитие в Източна Европа“.

Беше потвърдена програмата на Българската мрежа до края на 2022 г. Основните проекти, които предстоят са емблематичните събития „Гордея се с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ през месец ноември и традиционно ще представят професиите на бъдещето и значението на професионалната реализация, която носи лични смисъл и цел. Конкурсът „SDG Pioneers“, който още с първото си издание в България през 2022 г. изпрати световен финалист сред 10те Пионери на Целите за устойчиво развитие, отново ще провокира отговорните компании да разкажат убедително своите SDG истории. Началото на конкурса ще бъде дадено през месец декември.

Общо събрание на (Facebook Cover)
По време на Общото събрание за първи път пред българските компании беше представена и новата стратегия за развитие на Глобалния договор на ООН от Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact. Бизнесът днес е пионер и двигател на целите за устойчиво развитие и напредъка в обществото. Засилването на ангажимента на мултинационалните компании на локално ниво и присъединяването на малкия и средния бизнес към споделените ценности и общи действия са пътя към реалното постигане на поставените цели за общо бъдеще. Според Огнян Траянов, председател на Българската мрежа, работодателите трябва да намерят начин да дават увереност на хората, че техния труд, техния живот, имат смисъл. И макар отговорния бизнес да говори отдавна за осмислянето, днес то е особено актуално и е един от аспектите на колективния труд – по-значимите резултати, но и усещането, че са част от една общност, която мисли за доброто на всички и инвестира капацитета си в полза на обществото. Другото голямо предизвикателство, според него, е българската образователна система. Днес нивото на знания и грамотност са такива, че бизнесът е длъжен да подпомогне системата на образованието – като споделя модерните знания, технологии и практическа насоченост в учебния процес; като професионално управление на всички форми на образователни институции, много са идеите и възможностите за помощ. Идеите, иновациите, управлението, устойчивостта идват от бизнеса, по думите на Огнян Траянов, председател на Българската мрежа.