Наистина ли трябва да отидем до Милано, за да спасим света?

Post 350 of 460
Наистина ли трябва да отидем до Милано, за да спасим света?

БМГД на Милано Експо 2015

Представител на Българската мрежа на Глобалния Договор взе участие в конференция „Last Call to Europe 2020”, организирана от CSR Europe и Милано Експо.

От 1 май до 31 октомври 201 5г. под мотото Прехрана за планетата, Енергия за живот /Feeding the Planet, Energy for Life/ се провежда Световното изложение Милано Експо 2015.

Първите изложения са в Париж 1844г. и Лондон 1851г. и от тогава насам светът се обединява на всеки 2-3 години за да обърне внимание на значими за обществото теми.

Милано Експо е най-голямото до сега събитие, посветено на храната – празник и среща на култури и светове, пътешествие около света, изложение на човешкия прогрес. В продължение на шест месеца 140 страни и международни организации показват най-добрите технологии и отговори на жизненоважната нужда да гарантираме здравословна, безопасна и достатъчна храна за всички, опазвайки планетата и нейното равновесие. Над 20 милиона посетители на територия от 1.1 милиона м2 могат да видят различни култури, храни и да почерпят идеи за справяне с прехраната.

Именно по време на Експото CSR Europe и Милано Експо организираха специална конференция „Last Call to Europe 2020”, на която чрез Манифеста бе отправен призив за действие към компаниите и правителствата за да отговорят на предизвикателствата, дефинирани в Стратегия 2020. Конференцията бе платформа за среща на иновативните виждания на компаниите за устойчивост.

Със сигурност със средствата за Експото могат да се нахранят много от гладуващите – по данни на ООН има 2 милиарда хронично недохранени или гладни хора, а в същото време всяка година се изхвърлят 1.3 милиарда тона храна.

Така погледнато отиването ни в Милано е излишен разход на средства и енергия и няма да спасим света. Но едно толкова мащабно събитие може да бъде поглед в бъдещето, да предизвика сериозно внимание и действия към проблемите и възможностите.

Автор: Даринка Георгиева

–––––––––––––

CSR Europe е най-голямата водеща европейска бизнес мрежа за КСО, в която членуват над 70 корпорации и 42 национални партньорски организации бизнес мрежи. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е неин национален партньор.

 

 

Tags: ,