Присъединяване на Мтел към Българската мрежа на Глобалния договор

Post 462 of 553

DSC08625На 13 май 2014г. към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН се присъедини компания Мтел. С това компанията още гарантира, че възприема корпоративната социалната отговорност не като еднократен акт, а като процес, в който бизнесът демонстрира своето отношение към обществото и допринася за неговото развитие. Идеята за социална отговорност и опазване на околната среда, заложени в организацията, намират все по-широко приложение сред българските водещи компании. Отговорността на бизнеса е насочена както към обществеността, така и към вътрешността на самите компании, за подобряване процеса на организация, управление и условия на труд. Приемането и прилагането на принципите от все повече компании, осигурява един нов поглед на обществеността към бизнеса и един „жест“ от страна на бизнеса към обществеността.