Годишен отчет на Българската мрежа за 2018 г.

Post 200 of 451

Godishen otchet 2018_cover

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с удоволствие представя своя годишен отчет, в който са представени всички реализирани колективни програми и инициативи на организацията през изминалата календарна година. 

„2018 бе поредната успешна година за Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Поглеждайки назад, изпитваме удовлетворение. Смислените и устойчиво развиващи се проекти на Мрежата я направиха разпознаваема и уважавана. Нашите колективни проекти надграждат възможностите на отделните компании и дават ново, по-високо ниво на изява на бизнеса като сила за добро. А с работата си по Целите за устойчиво развитие и Пакта за младежта спечелихме признание за визионерство и лидерство.“, каза Огнян Траянов, Председател на Националния съвет на Българската мрежа на ГД на ООН.

Освен резюме на проектната дейност на Мрежата, в отчета ще намерите още информация за реализираните събития и застъпнически кампании през изминалата година, както и календар на предстоящи проекти и инициативи, планирани за 2019 г. 

Разгледайте целия годишен отчет тук.