„Бизнес принципи за храни и земеделие“ oповестени днес в Рим

Post 460 of 553

(Рим, 13 май 2014г.) –  Глобалния договор на ООН днес представи „Бизнес принципи за храни и земеделие“ в Рим. Като първа част от глобалните доброволни бизнес принципи за целия хранителен и земеделски сектор, „Бизнес принципи за храни и земеделие“ се стреми да помогне за реализацията на целта за устойчиво развитие както е посочено в заключителния документ Рио+20 ( Бъдещето, което искаме) и  да даде право на бизнеса да направи положителен принос към програмата за развитие след 2015г.

Тъй като населението на света нараства до девет милиарда до 2050 г. , и търсенето на световните хранителни системи се засилва, бизнесът ще бъде важен партньор за правителствата и други заинтересовани страни да разработят и предоставят ефективни,мащабни и практически решения за сигурността на хранителните системи и устойчиво земеделие. Храните и земеделието заемат ключова позиция в устойчивото развитие,„Бизнес принципи за храни и земеделие“ осигуряват цялостна рамка за сътрудничество с ООН , правителствата, населението и други заинтересовани да посрещнат това предизвикателство.

Шестте принципа са предназначени да допълнят много съществуващи инициативи, които напредват устойчиво в храните и земеделието и служи като чадър над доброволните стандарти и съответстващите им технически платформи. Те осигуряват съгласуван общ език за това за това какво представлява устойчивост в храните и селското стопанство по важни въпроси вариращи от продоволствената сигурност, здраве и хранене,  правата на човека, доброто управление, опазване на околната среда, както и осигуряване на икономическа приложимост в цялата верига на стойността.

„Бизнес принципи за храни и земеделие“  отговаря на призива от Рио+20 за устойчиво засилване на хранителните продукти чрез увеличаване на местните инвестиции, достъп до местни и глобални пазари, както и намаляване на отпадъците във веригите за доставки.

Глобалния договор на ООН улеснява развитието на „Бизнес принципи за храни и земеделие“   чрез почти 2 годишен, обширен и всеобхватен процес обхващащ всички заинтересовани страни. Над 20 консултации са проведени в световен мащаб, включително повече от 1000 предприятия, агенциите на ООН и организациите на гражданското общество, които участват в селското стопанство и хранителни системи.

Чрез COP се докладва как дейностите на дадена организация са съобразени с принципитe , както и постиженията, които допринасят за посрещане на глобалните предизвикателства, свързани със сигурността на храните и устойчивото селско стопанство.

Можете да свалите „Бизнес принципи за храни и земеделие“ от тук .