Коментари от БМГД на ООН по проект на „Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие: България 2030“

Post 281 of 575

Програма 2030Коментари и предложения на Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.

Предложения БМГД за Програма 2030

Стратегически план по ЦУР на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН

План за действие по Пакта за Младежта, свързан с насърчаване на партньорствата междубизнеса и образованието за младежката заетост и включване