Биоразнообразието в България, част II: срязваме ли клона, върху който стоим?

Post 152 of 517

educ_activitiesПо повод Световния ден на околната среда, посветен през 2020 г. на биоразнообразието, разговаряхме с една от най-активните национални организация, която над 20 години работи в защита на природата – Българска фондация “Биоразнообразие” (БФБ). В серия от публикации ще ви представим техните отговори, застъпващи основни теми в областта на екологията, които вълнуват както международната общественост, така и българското общество. Темите включват  процеси и явления на глобално равнище в биосферата, предизвикани от човешката дейност, ролята на световните организации и институциите у нас, местната действителност и значението на гражданския сектор в политиката по опазване на околната среда. 

Във втората част от интервюто наблягаме именно на неправителствения сектор – поискахме да разберем кои са реализираните до момента проекти от фондацията и с какви трудности и нередности в работата на институциите се сблъскват природозащитните организации в България. 

Прочетете повече