Биоразнообразието в България, част III: Как се прави бизнес с уважение към природата и устойчив туризъм?

Post 212 of 578

future_environmentalists2По повод Световния ден на околната среда, посветен през 2020 г. на биоразнообразието, разговаряхме с една от най-активните национални организация, която над 20 години работи в защита на природата – Българска фондация “Биоразнообразие” (БФБ). В серия от публикации ще ви представим техните отговори, застъпващи основни теми в областта на екологията, които вълнуват както международната общественост, така и българското общество. Темите включват  процеси и явления на глобално равнище в биосферата, предизвикани от човешката дейност, ролята на световните организации и институциите у нас, местната действителност и значението на гражданския сектор в политиката по опазване на околната среда. 

В третата част от интервюто с фондацията разговаряме за партньорствата с бизнеса – как частния и неправителствения сектор заедно могат да бъдат полезни. Наръчникът на отговорния турист или 15-те “тихи” стъпки, с които да не обезпокоим обитателите на дивата природа, са резултат от такъв съвместен проект. Запознайте се с него преди да преминете през следващия маршрут…

Прочетете повече