13 юли, Узана – Узана поляна фест 2012

Post 537 of 570

Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН взе участие в Узана Поляна фест.Целта на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда.Провокиране на дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво.Чрез дебати се стремим да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.

no images were found