Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да реализира идеите и визията си за зелено и устойчиво бъдеще

Post 37 of 460

20200826_174952Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да реализира идеите и визията си за зелено и устойчиво бъдеще.  Вече година и половина, МГУ е партньор в проект REDUCES по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Проектът цели създаване на инструменти, както за насърчаване на бизнес модели в кръговата икономика, така и за оценка на потенциалните въздействия върху околната среда. Водещ партньор на проекта е Университета по приложни науки в Турку, Финландия. Останалите партньори са Фондация „Евро-перспективи“ от България, както и обществени и образователни организации от Испания, Румъния, Нидерландия и Великобритания. Проектът няма инвестиционен характер, целта му е обмяна на опит.

Прочетете повече