Отговорността към обществото започва със солидарност към родителите в компанията

Post 48 of 481

UNICEF_screenshotДокладът, озаглавен Family-Friendly Workplaces: Policies and Practices to Advance Decent Work in Global Supply Chains, идва в разгара на пандемията, заставила семействата по целия свят да търсят решения за адаптиране към новите условия на живот. Той има за цел да предостави на работодателите насоки за прилагане на т.нар. family-friendly политики, подкрепящи родителите в отглеждането на децата им, както и да ги насърчи да налагат сред бизнес партньорите си и във веригата на доставки добрите трудови условия като стандарт. Но за да разберем кои са тези family-friendly работни места и какво представлява една семейно-ориентирана политика, благоприятстваща социалната среда, ще тръгнем малко по-отдалече.

Прочетете повече