Подновен е Меморандума за разбирателство между Глобалния договор на ООН и Българската мрежа за 2021 г.

Post 60 of 507

Local_Networks_-_square_-_preview_onlyЛокалните мрежи на Глобалния договор на ООН са движещата сила на инициативата, 10-те принципа и Целите за устойчиво развитие на национално и регионално ниво.”, заяви Оле Лунд Хансен, директор глобални  операции на Глобалния договор на ООН. 

Споразумението е потвърждение, че Българската мрежа отговаря на най-високите стандарти за качество на Глобалния Договор на ООН. Споразумението се подновява всяка година след представяне на годишния отчет на локалните мрежи.

Прочетете повече