19 дек, София – Конференция: КСО и социални одити

Post 371 of 460

Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в България и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на прилагането на социалните стандарти и социалния одит. Конференцията е най-дългогодишния национален и регионален форум, на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на корпоративната социална отговорност.