16 дек, София – Дискусия: Насърчаване на социалното предприемачество

Post 513 of 600

Дискусията, проведена на 16 декември в София, има за цел да представи и обсъди идеи, виждания и факти за социалните предприятия. Необходимостта от насърчаването им е безспорна, тъй като стремежа е насочен към подобряване обслужването на гражданите.