#ProudOfOurMembers: Представяне на Lidl България

 „Устойчивото развитие трябва да има здрава основа, но и ясен поглед напред“, Елица Георгиева, ръководител „Корпоративни комуникации“, Лидл България 

Elitsa Georgieva Lidl BulgariaКакво е корпоративна устойчивост за Лидл България?

Корпоративната устойчивост за нас е начинът, по който всяка една отговорна компания трябва да прави бизнес – отговорно, коректно, с мисъл и грижа към хората, природата и обществото като цяло. Вярваме, че извън добрите бизнес резултати, бизнесът трябва да бъде и пример за отговорно поведение. Този принцип следваме и в Лидл България. Отговорността е много повече от инициативите, които правим. Тя е в основата на нашия бизнес модел, във всяко едно звено от нашата дейност – в начина, по който строим нашите обекти; в оптимизирането на процесите, така че да оставяме минимален отпечатък; в безкомпромисността, с която гарантираме качеството на нашите продукти; в честните и прозрачни отношения с нашите партньори и грижата за нашите служители; в различните инициативи, с които се опитваме да допринасяме за един по-добър и пълноценен живот за хората в страната. И всички тези принципи, които следваме и прилагаме в работата си, не са еднократни – те са залегнали в нашия бизнес модел и стратегия, именно за да създаваме дългосрочна и устойчива добавена стойност за обществото, за нашите клиенти, служители, партньори и всички заинтересовани страни. Ако трябва да обобщя, за нас корпоративната устойчивост е отговорно поведение, което има своите здрави корени в бизнес модела ни, но е винаги устремено към устойчива и положителна промяна в бъдеще.

Кои са вашите най-значимите КСО инициативи/дейности (посочете 2-3)?

Ще започна с нашата най-голяма социално отговорна инициатива – „Ти и Lidl за по-добър живот“. Тази година се провежда нейното 4-то издание, като от 2017 година досега сме финансирали 73 проекта на граждански организации в 44 населени места в страната с фонд от 545 000 лв. Едновременно с това, с реализираните проекти, програмата е достигнала до над 250 000 българи в страната. „Ти и Lidl за по-добър живот“ е чудесен пример за това как клиентите, бизнесът и неправителственият сектор могат да обединяват усилия, като по този начин помагат за реализацията на стойностните идеи и допринасят заедно за един по-добър живот за всички нас.

Другата област, върху която традиционно насочваме усилията си, е подкрепата на младите семейства в грижата за техните деца. Като пример ще дам инициативата ни „Умници гладници“, с която по забавен и интересен начин представихме темата за балансираното и здравословно хранене сред децата в началните класове. Към нея добавям и партньорството ни с Музейко, с които реализирахме две много хубави инициативи – „Lidl неделя в Музейко“ и „Музейко в училище с Lidl“, както и партньорството ни с УНИЦЕФ, с които обединихме усилия в подкрепа на програмата им за ранно детско развитие.

Накрая, но не на последно място са инициативите ни, насочени към опазване на околната среда. Сред тях е „Дай шанс на балканката“, при която зарибихме българските реки с 380 000 балканки за период от 7 години – по този начин запазваме популацията на този застрашен вид и се грижим за биоразнообразието. Друг пример е кампанията ни „Рециклирането има смисъл“, с която насочихме вниманието към важната тема за намаляване на пластмасата и нейното рециклиране.

Кои от Целите за устойчиво развитие припознавате като приоритетни?

Lidl-Logo_4c [Konvertiert]Важно е да уточня, че моделът за устойчиво развитие на Lidl стъпва именно върху принципите на Глобалния договор на ООН и целите за устойчиво развитие на организацията са залегнали в него. По този модел правим и нашия доклад за устойчиво развитие, който е най-прозрачният инструмент за това как разбираме и управляваме устойчивото развитие в Lidl. И двете издания на доклада, които сме издали до този момент, са единствените одитирани в ритейл сектора у нас.

Правя това уточнение, защото когато целите на Глобалния договор са интегрирани в модела за устойчивост, който следваш, тогава припознаването и следването им се случва много по-естествено, осъзнато и ефективно.

Ако все пак обаче трябва да посочим приоритетните сред тях, това биха били принципите в категориите за правата на човека и околната среда. Вярваме, че това е фундаментът от ценности, към които трябва да се придържа всеки отговорен бизнес – да зачита и отстоява правата на човека и да създава среда, която позволява на всеки да работи при равни, достойни и мотивиращи условия. И разбира се, да развива бизнеса си в синхрон с природата, защото, както често обичаме да казваме – имаме само една планета, и ако не я пазим и не се грижим за нейното бъдеще, нищо друго не би имало смисъл.

Представете КСО екипа си. 

По-горе споменах, че отговорността и устойчивото развитие са залегнали в основата на бизнес модела на Lidl. Структурата на нашия КСО екип много ясно отразява това. Има CSR координатор. Той е от отдел „Корпоративни комуникации“ и координира усилията и действията на голям екип с представители от всички отдели, отговорни за ключовите сфери от нашия бизнес – експанзия – хората, отговорни за строителството на обектите ни; логистика – които отговарят за транспорта и логистиката, рециклирането и управлението на отпадъците; стовоко снабдяване – отговорни за продуктите и работата с нашите партньори; HR екипът – който има поглед върху нашите работодателски практики и отговорността ни при служителите; контролинг – които следят за коректнотта на данните и цифрите, които отчитаме, както и представители от нашия правен отдел. С други думи, нашият КСО екип е също толкова всеобхватен, колкото е и нашата отговорност – покрива всяка една област от нашия бизнес.

Как вашето присъединяване към Българската мрежа ще се отрази на сектора и бизнеса в България?

Нямаме амбицията, че нашето присъединяване ще се отрази на сектора и бизнеса. Защото големите и осезаеми промени се случват, когато има единомислие и синхрон в действията на много страни. Вярваме обаче, че колкото повече компании възприемат и следват принципите на Българската мрежа и развиват своя бизнес отговорно и устойчиво, толкова по-голям е и шансът да допринесем заедно за истински положителна промяна. Затова се присъединяваме с огромно желание и мотивация, заедно с останалите компании членове, да бъдем достоен пример и с общи усилия да допринасяме за едно по-добро бъдеще.