Соларен парк в Девня: слънцето грее върху Провадсол!

ProvadsolНачалото на изграждането на соларен парк в Провадсол, завод за разсол в близост до сайта за производство на калцинирана сода в Девня, България, започна в края на м. юни 2021 г. С повече от 7000 фотоволтаични панела, инсталацията ще произвежда 4 MW при върхово натоварване, което представлява енергията, необходима на Провадсол са собствени нужди. Всяка година заводът ще елиминира емитирането на около 2500 т. CO2  в атмосферата, съответстващо на CO2 емисиите от 500 автомобила! Иновативното използване на двулицеви панели (с клетки от двете страни на панела) ще доведе до произодство на повече енергия, в сравнение с конвенционалните еднолицеви панели.

Разположена на площ от шест хектара (еквивалент на около осем футболни игрища), инсталацията, която трябва да заработи до есента, ще захранва оборудването на Солвей с електрическа енергия от възобновяеми източници на цена с около 30 % по-ниска от пазарната.   Българската компания Соларпро е избрана за проектирането и инсталирането на оборудването, а неин партньор в проекта е и друг инвеститор – френският фонд ГрийнЙелоу.  

„Провадсол е точното място за проекта, тъй като ползите са много: принос към целта за намаляване на емисиите от парникови газове по програмата Един Солвей/ Една Планета, оползотворяване на терена, добра репутация, както и ангажираността на служителите, като едновременно, а това е най-важната част, крачка към калцинирана сода, свободна от CO2 емисии и спестявания от сметките за електрическа енергия без инвестиции“, коментира Лукас Фабре, експерт „Климат и енергиен преход в Европа“ за Група Солвей.  

Спирос Номикос, генерален мениджър на Солвей за България допълва: „Очаква ни дълъг път по отношение на енергийния преход, но тази първа крачка е заредена с много символика. Тя показва нашата амбиция и е съвсем видима и ясна за заинтересованите страни. Соларният парк е в пълно съответствие с пътната карта за устойчивост Един Солвей/ Една Планета по отношение на климатичните цели. Използвам случая да благодаря за усърдната работа на Олга Ангелова и Радослав Горанов, които са главни действащи лица за осъществяването на проекта!“