Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обявява конкурс за вакантна позиция „Специалист управление на проекти и изграждане на общности“

IMG-0777Отговорности

 • Подпомага технически работата на Секретариата на Мрежата и дейностите по съвместни проекти;
 • Превежда писмено и устно от и на английски език;
 • Организира подготовката на заседания на управителните органи и работните групи като осигурява необходимите материали и координира участниците за времето, мястото и дневния ред;
 • Предава и получава информация по надлежните канали, приема и изпраща емейли и писма, обработва и систематизира получената информация и я докладва на съответните лица;
 • Работи за изграждане на общност от отговорни компании, взаимодейства с представители на компаниите-членове, участници в проекти и дейности на мрежата.
 • Изготвя, приема и предава документи и протоколи за обсъждане, съгласуване и подпис;
 • Поддържа архив и е-архив на организацията;
 • Поддържа актуални всички административни и финансови документи, необходими за текущата работа;
 • Подсигурява информирания избор на доставчици на услуги или стоки за нуждите на организацията и нейните проекти, впоследствие поддържа и контролира процеса на доставки;
 • Съдейства при поддържане на комуникационните канали на Мрежата (уеб страница и актуални профили в социалните мрежи, периодични бюлетини и др.);
 • Съдейства при изготвянето на информационно съдържание за комуникационните канали;
 • Участва в организирането и изпълнението на събитията и проектите на Мрежата.

 Изисквания

 • Висше образование в областта на хуманитарните и социални науки;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични комуникативни умения (писмена и устна комуникация);
 • Отлични умения за работа с MS Word, MS Powerpoint, WordPress;
 • Мотивация, креативност, инициативност, самостоятелност.

За предимство се счита:

 • Опит в сферата на и интерес към устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност;
 • Познаване на организацията и принципи на Глобалния договор на ООН;

Нашето предложение:

 • Възможност да работите за мрежа от отговорни компании и да имате конкретен принос за устойчивото развитие в/на България;
 • Постоянен договор с тримесечен изпитателен срок;
 • Конкурентно заплащане.

 

Моля, изпращайте своите автобиографии и мотивационнo писмo на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg , в срок до 17.10.2021 г. (включително).

Мотивационното писмо е задължително условие за кандидатстване. В него посочете поне едно постижение, с което се гордеете. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Желаем успех на всички кандидати.