Устойчивостта и доверието са новият най-ценен капитал на бизнеса

1Проучване на McKinsey Global Economics Intelligence* за юли 2021 г. отбелязва засилване на икономическата активност в световен мащаб, възстановяване на потребителското търсене и нарастващ търговски импулс, въпреки надигащата се пандемична вълна. Очакваното затягане на здравните мерки, екологичните заплахи и световните конфликти носят скептицизъм за икономическото развитие и за поведението на субектите, особено по въпросите за устойчивостта. Вместо отдръпване, обаче, все повече компании преосмислят поведението си и инвестират, за да изградят бизнес модел, основан на устойчивостта, предвиждайки, че макар и бавно, това ще се изплати в обозримо бъдеще. В същото време, все повече потребители в световен мащаб заявяват, че са готови да платят повече за устойчиви продукти.

Тези данни са подкрепени от последното издание на Edelman #TrustBarometer от месец юни 2021 г., според което 86% от респондентите очакват компаниите да предприемат действия отвъд своите бизнес интереси, като оперират целесъобразно, във взаимодействие с културата и обществото. Спектърът на очаквания е широк: от подкрепа на каузи и местни общности до справяне със социални и политически предизвикателства и създаване на позитивна промяна в обществото. Нещо повече, 78% от хората вярват, че могат да въздействат върху компаниите: за намаляване на екологичния отпечатък, подобряване на трудовите практики, заплащане на „справедлив дял“ данъци и такси, и др. Това говори за двустранна промяна в модела на мислене и действие.

От приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие (SDG) през 2015 г., отговорният бизнес и организации, обединени от Глобалния договор на ООН, инвестират усилия и ресурси за тяхното постигане. Част от тази обща стратегия е поредицата локални събития с международно участие „Making Global Goals Local Business“, които срещат бизнес лидери, експерти в областта на устойчивото развитие, представители на правителства, граждански организации и неправителствен сектор. Амбициозната цел е създаване на партньорства, за да се формулират и стимулират колективни действия и да се ускори напредъка по SDG-s.

GlobalGoals_whiteВ България, „Making Global Goals Local Business“ ще се проведе на 13 и 14 октомври 2021 г. Форумът ще покаже значението на Целите за устойчиво развитие в ежедневието и ще освети две ключови сфери – националният контекст на устойчивото развитие и ролята на бизнеса за него, и внедряваните в момента иновации за промяна на бизнес процесите и производства за зелено бъдеще. “Само чрез иновации можем да осигурим по-добър живот на сегашното и следващите поколения без да застрашаваме бъдещето на хората и планетата.”, убеден е Огнян Траянов, председател на Мрежата.

„Making Global Goals Local Business“ се организира от Българската мрежа, с участие на централата на Глобалния договор на ООН. Въпреки предизвикателната 2020 г., подобни срещи вече са проведени в различни страни по целия свят.

*Цялото проучване на McKinsey Global Economics Intelligence можете да откриете в линка тук.