Българската мрежа стартира конкурс за проекти в обществена полза  “Творци на бъдещето” 

SDG KV-02-

 

Отговорният бизнес ще подкрепи идеи на свои служители за решаване на социалнозначими проблеми

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН стартира конкурс за колективни проекти в обществена полза, по идеи на служители на компаниите, които предлагат иновативен подход или допринасят за напредък по теми като опазване на околната среда, образование, добро здраве и други общественозначими проблеми. Идеите, събрали най-много заявки за включване  от компаниите, ще бъдат реализирани като колективни проекти на Българската мрежа.

Бизнесът има визионерска и обществено полезна роля. Нашата роля е да бъдем иновативни не само спрямо продуктите и услугите, които създаваме, но и изпреварващо да разпознаваме обществените предизвикателства и възможности, да търсим, мечтаем, експериментираме, намираме и предлагаме решения.”, убеден е Огнян Траянов, председател на организацията.

Конкурсът “Творци на бъдещето” е предназначен за организации-членове на Глобалния договор на ООН в България, които могат да не са част от Българската мрежа. Той е насочен към техните служители, а заявяването на участие е на ниво компания. Всяка организация, включила се в “Творци на бъдещето”, провежда предварителна вътрешна селекция на проектите на своите служители и изпраща до 5 от тях към Мрежата. 

Конкурсът ще даде възможност за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и конкретните дейности на компанията по тях сред една от най-значимите и взискателни заинтересовани страни – собствените служители. “Стартираме този конкурс, тъй като сме убедени, че бизнесът е движещата сила, която може да доведе до значима промяна. Целите за устойчиво развитие за пръв път адресират отделния човек, обединявайки и бизнеса, и правителствата. Само заедно можем да намерим решение за тях, като действаме днес, за да променим бъдещето”, сподели Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа. 

Проектите, които ще бъдат предлагани от служителите, трябва да носят решение по някоя от Целите за устойчиво развитие, а именно:

  • Околна среда. Запазване на биоразнообразието.
  • Качествено образование и връзка на образованието с бизнеса; lifelong learning; дигитални умения.
  • Антикорупция. Фалшиви новини. 
  • Добро здраве: работодателят като достоверен източник на здравна информация и мерки; психическо здраве; спорт; здравословно хранене и др.
  • Сигурна работа и икономически растеж – work-life balance, учене през целия живот; нови отношения фирма-служители и др., както и 
  • Друга от Целите, разпозната като важна за бизнеса и обществото;

Успешните проекти трябва да отговарят на задължителни условия, каквито са приложимост в повече от една компания или регион, степен на новост или иновативност, участие на различни заинтересовани страни, вкл. местни общности, устойчивост във времето и резултатите. 

Срокове на конкурса:

  • срок за кандидатстване: 30 август 2022 г.
  • вътрешно класиране в компаниите: до 10 септември 2022 г.
  • класиране чрез гласуване от компаниите:  до 20 септември  2022 г. 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Пощенска банка. Няма такса за участие за компании и служители. 

Очакваме Вашите корпоративни заявки за участие на адрес secretariat@unglobalcompact.bg.