Нови правила на ЕС за социално и екологично отчитане за големи компани

  • pkf 21062022 esg reporting

  Паксал Дюран и Макгинес (от дясно на ляво)

  • Евродепутатите и правителствата на ЕС постигнаха амбициозна сделка за задължително отчитане въздействието върху околната среда, социалните въпроси и управлението,

  • Устойчивостта да се превърне в нов стълб на представянето на бизнеса, отдалечавайки се от фокуса върху краткосрочните печалби.

  • ЕС ще стане лидер в определянето на глобални стандарти за отчитане на устойчивостта.

От 2024 г. големите компании ще трябва да разкриват публично информация за начина, по който работят и управляват социалните и екологичните рискове.

Във вторник,  21 юни, евродепутатите и правителствата на ЕС сключиха временно споразумение за нови правила за отчитане на големите компании. Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) ще направи бизнеса по-отговорен, като го задължи да разкрива своето въздействие върху хората и планетата. Това има за цел да сложи край на greenwashing-a и да положи основите за стандарти за отчитане на устойчивостта на глобално ниво.

Нови стандарти на ЕС за устойчивост

Новите изисквания на ЕС за отчитане на устойчивостта ще се прилагат за всички големи компании (с над 250 служители и 40 милиона евро оборот, както е определено в Счетоводната директива), независимо дали са публични или не. Компаниите ще трябва да докладват за въздействието си върху околната среда, човешките права, социалните стандарти и работната етика въз основа на общи стандарти.

Надеждна информация и задължителни одити

Днешното споразумение гласи, че информацията, която компаниите предоставят за тяхното въздействие върху климата или човешките права, ще бъде независимо одитирана и сертифицирана. Отчитането на финансите и устойчивостта ще бъде равнопоставено и инвеститорите най-накрая ще имат достъп до надеждни, прозрачни и сравними данни.

Компаниите извън ЕС също подлежат на регулация

Евродепутатите се обединиха около мнението, че компаниите извън ЕС със значително въздействие на пазара на ЕС (150 милиона евро годишен оборот в ЕС) ще трябва да спазват еквивалентни правила за отчитане. Държавите-членки ще наблюдават спазването с помощта на Комисията.

Някои малки и средни предприятия, регистрирани на публичните пазари, ще подлежат на по-леки стандарти за отчитане. Членовете на ЕП успяха да отложат въвеждането на новата система до 2028 г. Евродепутатите добавиха и гаранции подизпълнителите да могат да предоставят информация съгласно по-леката версия на стандартите за отчитане, само след изискване от техните договорни партньори.

Паскал Дюран (Renew Europe, FR), който ръководи преговорите за парламента, каза: „Днес информацията за въздействието на една компания върху околната среда, човешките права и работната етика е неравномерна, ненадеждна и лесно се злоупотребява с нея. Някои компании не отчитат. Други докладват какво искат. Инвеститорите, потребителите и акционерите са на загуба. Оттук нататък да имаш гарантирани човешки права ще бъде също толкова важно, колкото и баланс”. 

Европейският пазар на извънфинансов одит ще бъде стандартизиран, много по-строг и прозрачен. Парламентът успя да осигури отваряне на одиторския пазар от държавите-членки, за да направи място за нови сертифицирани играчи да станат основни играчи, а не просто да го остави в ръцете на финансовите одитори, особено на големите четири“, добави г-н Дюран.

В сряда, 22 юни, от 16.00 CEST, Паскал Дюран и комисарят по финансовите услуги, финансовата стабилност и капиталовите пазари Мейрид Макгинес дадоха съвместна пресконференция в Европейския парламент в Брюксел. 

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да одобрят споразумението, преди да бъде публикувано в Официален вестник на ЕС. То ще влезе в сила 20 дни след публикуването и неговите разпоредби ще трябва да бъдат интегрирани в националните закони на държавите-членки след 18 месеца.

Прочетете повече