Творчески и технически умения, възобновяема енергия и благополучие на служителите. Какви са тенденциите в заетостта и кои ще бъдат търсените професии на пазара на труда в следващите години?

Proud of and Bazaar Facebook Cover (2)

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  разкрива някои тенденции в заетостта в световен мащаб във връзка с 8-мото издание на „Базар на професиите“. Най-голямото публично изложение на професии за младежи ще се проведе отново на 25 и 26 ноември 2022 г.

Инициативата „Базар на професиите“ ще се проведе за 8-ми път през 2022 г. Едно от най-популярните събития за младежко кариерно ориентиране ще представи различни компании и работата на част от специалистите в тях, както и други професии от различни сфери. 

За да бъде полезна на търсещите своята професионална пътека млади хора,  Българската мрежа отбелязва част от тенденциите, които се наблюдават на пазара на труда и в заетостта като цяло.

IT секторът и неутолимата жажда за нови кадри

От години секторът на информационните технологии е в непрестанно търсене на нови таланти. Необходимостта от такива обаче стана още по-голяма благодарение и на засилената дигитализация в следствие на пандемията от Covid-19. Също така САЩ и Европа продължават голямото технологично финансиране, като европейските държави и тези от Югоизточна Азия, оглавяват класация по тази тема на сп. Global Finance. И ако за азиатските държави технологичния напредък не е новина, само през 2021 г. Старият континент инвестира рекордните 100 милиарда долара капитал, опитвайки се да се позиционира като глобален технологичен играч.

Очаква се технологичният напредък да подпомогне силния растеж на заетостта в индустриите за бизнес и научни услуги като проектиране на компютърни системи, както и в научните и техническите консултантски услуги.

Голямото търсене на софтуери и ИТ сигурност се очаква да повлияе  върху търсенето на професии, свързани с математика и компютри. 

Творчеството – все по-ценно на пазара на труда

Вероятно за мнозина ще бъде изненадващ фактът, че работните места за професии, изискващи креативност се очаква да се увеличат като процент от работната сила до 2030 г. 

Важно е да се отбележи, че това качество не е търсено само от професиите, които по традиция се свързват с творческото мислене като тези в сферата на медиите, културата, спорта и дигиталните технологии. 

Професии като инженер, и такива, свързани с производството, и с развитието на стопанска дейност, също често изискват творческо мислене. 

Според някои анализи креативността, заедно с организационните умения и умения за управление на проекти, ще бъдат едни от силно търсените комбинации от личностни качества и умения. 

„Мисли в ЗЕЛЕНО!“… или търсене на таланти, които да управляват проекти за възобновяема енергия

Песимистичните прогнози за промените в климата, високите цени на изкопаемите горива и влиянието на геополитиката в енергетиката стимулират търсенето на специалисти, които да управляват проекти за зелена енергия. 

Необходимостта от повече експерти, заети в сферата, е и в с съответствие със световните процеси и действия за овладяване на климатичните промени като Целите на ООН за устойчиво развитие  и европейските политики като Зелената сделка, стартирана през декември 2019 г. и целяща  превръщането на Европейския съюз в неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Бърз ръст на заетостта при професии в областта на здравеопазването и личните грижи

Очаква се здравеопазването и социалното подпомагане да са едни от секторите, които ще имат най-голяма нужда от кадри. 

Застаряващото население в много развити страни, по-голямата  продължителност на живота и увеличаването на броя на пациентите с хронични заболявания са факторите, които най-силно допринасят за тази очаквана тенденция на пазара на труда. 

Благосъстоянието на служителите – централна тема и цел на работното място и необходимост от специалисти в сферата

През последните години все повече се говори не само за физическото здраве на служителите, но и за емоционалното и психическото такова. Наблюдават се промени, които целят да изградят организационна култура , фокусираща се върху благополучието. 

Все повече работодатели се грижат истински за своите служители осигурявайки им добра корпоративна среда, здравни грижи, баланс между работа и личен живот, обучения и други предимства.

Това едновременно рефлектира върху удовлетвореността от работата и продуктивността, а се оказва и условие за по-добро намиране и задържане на служители от страна на работодателите

За по-младите поколения корпоративната култура и това дали ценностите, нагласите и разбиранията на компанията, за която работят, съвпадат с техните, стават все по-важни теми. За да отговори на тези промени, компаниите се нуждаят от специалисти, вещи в управлението, ангажирането и грижата за хора.

Няма как да се предвидят всички тенденции, но срещата с доказали се и отдадени на професията си на Базара на професиите – най-голямото публично изложение за представяне на професии пред ученици от специалисти, е полезна на всички, които правят избор на професионална пътека.

Ако и във вашата компания има професии с бъдеще, за които искате да разкажете в тазгодишното издание на „Базар на професиите“, свържете се Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, която е организатор на  събитието, на имейл адреса secretariat@unglobalcompact.bg.

Ако сте ученик или студент,  попълнете анкетата и кажете с коя професия искате да ви срещнем на “Базара на професиите”, за да направим събитието още по-полезно и интересно за вас. 

Ако пък сте родител или познавате някого, за когото събитието може да бъде полезно, моля, споделете анкетата с тях и им разкажете за събитието. (https://docs.google.com/…/1FAIpQLScx8bpcp4Wvv…/viewform)

Очаквайте подробности за програмата на изложението. 

 

По темата работи София Цветкова.
Статията е изготвена по източници от: