Александра Тарази

Alexandra_TАлександра Тарази e старши мениджър в екипа за Глобални Дейности на Глобалния договор на ООН. Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света, която призовава компаниите да привеждат стратегиите и операциите си в съответствие с универсалните принципи за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да се стремят към постигане на целите на ООН.

Александра Тарази отговаря за развитието и разрастването на Локалните мрежи на Глобалния договор в Близкия изток и Източна Европа, които подпомагат работата на Глобалния договор на ООН в конкретна държава. Също така работи като главен координатор за партньорства в региона, включително с ООН и други заинтересовани страни, които искат да мобилизират частния сектор за постигане на Целите за устойчиво развитие (SDGs).

Тя подпомага програмите на Локалните Мрежи и има принос към стратегическото и оперативното планиране. Ръководи и разработването на проекти за изграждане на умения, насочени към повишаване на оперативните и управленските възможности на Локалните Мрежи, включително по отношение на финансовото управление, ръководството, интегритета и организационните ценности.

Александра Тарази  има магистърска степен по Правата на човека от Университета в Йорк, Великобритания, както и магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) от Университета в Нотингам, Великобритания, с фокус върху корпоративната устойчивост.